نمایش نیمۀ پنهان یک رؤیا

صفحۀ اصلی » تولیدات » تولیدات چندرسانه ای » نمایش نیمۀ پنهان یک رؤیا

نمایش نیمه پنهان یک رویا کاری از گروه کارگردانی گروه تبلیغی ضیافت با بازیگری، بازیگران نوجوان شاهین شهری ماه مبارک رمضان 1398 در پارک بانک استان اکران شد. این نمایش با بهره گیری از بیانیه گام دوم انقلاب، نگاهی گذرا به بعضی اتفاقات سال های اخیر دارد