تیزر برنامۀ جامع تبلیغی رمضان ۱۳۹۸

صفحۀ اصلی » تولیدات » تولیدات چندرسانه ای » تیزر برنامۀ جامع تبلیغی رمضان ۱۳۹۸

این تیزر اشاره ی کوتاهی به فعالیت های گروه تبلیغی ضیافت در ماه مبارک رمضان سال 1398 دارد.